Tornar

Grups de recerca

Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

Grup Prisma 2015

Coordinadors del grup

  • Antoni Serrano Blanco
  • Maria Rubio Valera

L'equip integra els projectes relacionats amb el camp de l'epidemiologia, l'anàlisi de l'efectivitat dels tractaments i la seva adequació, els determinants de la salut mental i les repercussions econòmiques a la societat. Aquesta anàlisi s'ofereix tant de les malalties com dels tractaments que s'empren des de contextos específics.


  1. Avaluar la prevalença de les malalties mentals així com les necessitats de les persones que les pateixen, tant en la població general com en poblacions específiques (Atenció Primària, Atenció Penitenciària).
  2. Avaluació de l'efectivitat d'intervencions en Atenció Primària: tractament antidepressiu, psicoeducació, intervenció farmacèutica, etc.
  3. Descripció de la població a la que el metge d'Atenció Primària recepta fàrmacs antidepressius i descripció del patró de tractament.
  4. Avaluar com els determinants de salut influeixen en la presentació i/o evolució de les malalties mentals.
  5. Avaluació econòmica de l'impacte de les malalties mentals a la societat.
  6. Avaluació de la col·laboració interdisciplinària en Atenció Primària.

Es prepara la onzena edició del curs Avaluació econòmica i Política Sociosanitària.

Consultar producció científica del grup.