Tornar

Grups de recerca

Tecnologies sanitàries i resultats en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

Grup Prisma 2015

Coordinadors del grup

  • Antoni Serrano Blanco
  • Maria Rubio Valera

Antecedents

La recerca del grup es desenvolupa en el disseny i l'avaluació de noves tecnologies sanitàries, amb un focus especial a l'Atenció Primària i Comunitària i la Salut Mental. El grup s'especialitza en economia de la salut, comprenent l'estudi de les estratègies preventives i tractaments farmacològics i no farmacològics de malalties mentals i malalties cròniques d'elevada prevalença o impacte social, com l'ictus i la malaltia cardiovascular. El grup també avalua l'impacte d'intervencions poblacionals, polítiques i disponibilitat de recursos d'atenció sobre la salut i l'ús de serveis sanitaris i socials.

Del 2003 al 2005 va formar part de la xarxa IRYSS (G03/202), des del 2007 el grup pertany a la redIAPP (RD12/0005/008). Al 2017 alguns membres del grup passaren a formar part del CIBERESPT (CB16/02/00322). Grup consolidat d'Investigació AGAUR (SGR 1209).

El grup té 2 línies principals de recerca: 1) Investigació en Atenció Primària i Comunitària (IP: Maria Rubio), desenvolupa i avalua l'efectivitat i l'eficiència d'intervencions de salut en atenció primària i comunitària implicant a professionals i pacients mitjançant estudis qualitatius i quantitatius (epidemiològics, Real World Data i assaigs clínics). 2) Avaluació de serveis sanitaris (IP: Antoni Serrano), estudia la disponibilitat i eficiència de serveis destinats a l'atenció a la salut, amb un èmfasis especial a l'avaluació econòmica de les patologies, mitjançant estudis de cost i càrrega de malaltia, i de las intervencions, mitjançant estudis de cost-efectivitat basats en assaigs clínics i models econòmics.

Objectius científics

  1. Desenvolupar i avaluar intervencions de millora de la iniciació dels tractaments farmacològics en atenció primària.
  2. Estudiar l'impacte d'esdeveniments socials sobre el comportament dels pacients i els professionals i el seu impacte en la salut a través d'experiments naturals.
  3. Avaluar l'eficiència (efectivitat i cost-efectivitat) d'intervencions preventives i terapèutiques en atenció primària i altres contextos.
  4. Avaluar l'estigma relacionat amb la salut mental i l'efectivitat d'intervencions poblacionals i dirigides a la disminució de la mateixa.

Àmbit/Camp d'especialització

El grup integra psiquiatres, metges de família, farmacèutics, psicòlegs i economistes que aporten una visió global als estudis que es desenvolupen. El grup compta amb experts metodòlegs que tenen experiència en economia de la salut, investigació quantitativa i investigació qualitativa.

L'objectiu principal del grup és el d'orientar les decisions en salut mitjançant la recerca de la eficiència de les tecnologies sanitàries en Atenció Primària, amb el focus especial en la prevenció i promoció de la salut, el tractament de les malalties mentals i l'adherència farmacològica. No obstant, el nostre grup també pretén detectar les necessitats i generar intervencions basades en el coneixement expert i que tinguin en compte el context en el que han d'implementar-se. Per això, el nostre grup desenvolupa estudis sobre la prevalença de malalties mentals, la coordinació entre nivells assistencials, el cost i càrrega de la malaltia i la tipificació i mapeig de serveis.

Per a donar resposta a aquestes preguntes d'elevada complexitat, el grup aplica mètodes mixtes de recerca, pels quals compta amb experts en recerca qualitativa, assaigs clínics, Real World Data, estudis de cost-efectivitat basats en assaigs clínics i models matemàtics, entre altres metodologies. Finalment, el grup compta amb professionals amb un elevat bagatge estadístic que apliquen tècniques estadístiques punteres per al anàlisi dels resultats d'estudi.