Tornar

Grups de recerca

Avaluació de Tecnologies Sanitàries en Atenció Primària i Salut Mental (PRISMA)

Competitius

No competitius

Cost-effectiveness of a Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) treatment for fibromyalgia syndrome: A 12-month randomised, controlled trial.

  • Investigador/a principal: Juan Vicente Luciano
  • Organisme finançador: Instituto de Salud Carlos III
  • Duració del projecte: 3 anys 30 dies
  • Data d'inici: 01/01/2015
  • Data d'acabament: 30/01/2018