Tornar

Grups de recerca

Farmacologia molecular i teràpies experimentals

2017_provisional_pastor

Cordinador: Marçal Pastor-Anglada

El nostre grup de recerca està estudiant aspectes diversos de la biologia cel.lular i molecular de transportadors de membrana, essencialment en cèl.lules epitelials i en cèl.lules del sistema immune. Dues de les famílies gèniques de transportadors que actualment són objecte d'estudi, són les dels transportadors de tipus CNT i ENT, responsables de la captació de nucleòsids naturals i d'un ampli ventall de fàrmacs utilitzats en el tractament de malalties cardiovasculars i en teràpies antitumorals i antivirals.

Equip

 • Investigadors: Sandra Pérez Torras
 • Ajudants d'investigació: Clara Boces Pascual, Aida Mata Ventosa, Catalina Perelló Reus¡
 • Estudiants predoctorals: Albert Viel Oliva, Olga Casulleras Gras, Sandra Moro Villa, Hamsa Banjer, Liska Caviedes Cárdenas
 • Tècnics: Nerea Urtasun Plans, Ingrid Iglesias-Garanto

Projectes en curs més rellevants

 • Disección funcional de las propiedades de las proteínas 'human concentrative nucleoside transporter' (hCNT). Ministerio de Economia y Competitividad. PI: Marçal Pastor Anglada. January 2015 – December 2017
 • Papel del miRNoma tumoral en la expresión de transportadores de membrana implicados en el desarrollo de tumores digestivos. Evaluación de nuevas estrategias terapéuticas. Búsqueda de nuevos marcadores de Colangiocarcinoma. CIBER. PI: Sandra Pérez Torras. 2015 - 2016
 • Farmacologia Molecular i Teràpies Experimentals (MPET). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). PI: Marçal Pastor Anglada.  January 2014 – April 2017
 • Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Ministerio de Sanidad y Consumo. PI: Marçal Pastor Anglada. October 2006 – December 2017

Publicacions més rellevants de 2016

 • Grañé-Boladeras N, Spring CM, Hanna WJ, Pastor-Anglada M*, Coe IR. Novel nuclear hENT2 isoforms regulate cell cycle progression via controlling nucleoside transport and nuclear reservoir. Cell Mol Life Sci 2016. 73: 4559-4575. FI: 5,694(Q1)
 • Fernández-Calotti P, Casulleras O, Antolin M, Guarner F, Pastor-Anglada M. Galectin-4 interacts with the drug transporter human concentrative nucleoside transporter 3 to regulate its function.. FASEB J 2016. 30: 544-554. FI: 5,299(Q1)
 • Català A*, Pastor-Anglada M*, Caviedes-Cárdenas L, Malatesta R, Rives S, Vega-García N, Camós M, Fernández-Calotti P. FLT3 is implicated in cytarabine transport by human equilibrative nucleoside transporter 1 in pediatric acute leukemia. Oncotarget. 2016 Aug 2;7(31):49786-49799.
 • Pérez-Torras S, Iglesias I, Llopis M, Lozano JJ, Antolín M, Guarner F, Pastor-Anglada M. Transportome Profiling Identifies Profound Alterations in Crohn's Disease Partially Restored by Commensal Bacteria. J Crohns Colitis. 2016 Jul;10(7):850-9. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjw042.