Tornar

Grups de recerca

Genètica molecular humana II

2017_provisional_gonzalez

Coordinadors del grup

  • Gemma Margany Nadal

L'objectiu principal de la nostra investigació en les últimes dècades ha estat la identificació de nous gens causatius de ceguesa hereditària (IRD) d'aparició pediàtrica i juvenil. Hem publicat un considerable nombre d'articles i vam presentar una sol·licitud de patent per a un xip high-throughput de diagnòstic genètic de IRDs.

Les nostres línies de recerca actuals són:

  1. Diagnòstic genètic-molecular mitjançant la identificació de mutacions causals de IRDs per seqüenciació massiva d'exomes (WES) i gens candidats (target gene sequencing).
  2. Anàlisi funcional de gens candidats, com ATXN3 (causatiu d'atàxia MJD), NR2E3 (factor de transcripció necessari per diferenciació de fotoreceptors), i CERKL (gen descobert pel nostre grup i de funció desconeguda) en models cel·lulars i animals. Per a això, hem generat models de sobre-expressió i silenciament gènic en cèl·lules en cultiu, així com animals knockdown (peix zebra), ratolins knockout mitjançant sistema cre / loxP i ratolins generats per edició gènica CRISPR / CAS9 en els quals estem estudiant el seu fenotip a escala electrofisiològica, molecular i cel·lular.
  3. També col·laborem amb grups reconeguts per generar organoides a partir de cèl·lules iPSCs derivades de controls i pacients per estudiar les bases moleculars de la ceguesa en un model fisiològic.

Som la unitat U718 del CIBERER i sempre hem estat formant part de grups SGR reconeguts (2014 SGR 932; 2017 SGR 738).

Objectius científics

  • Identificar nous gens causatius de distròfies hereditàries mitjançant seqüenciació massiva.
  • Realitzar la recerca i disseny de noves aproximacions metodològiques per a la millora del diagnòstic genètic en casos difícils (detecció de CNVs, identificació de mutacions deep-intronic i en promotors, anàlisi d'ADN mitocondrial i heteroplàsmia ...).
  • Dur a terme l'anàlisi funcional de noves variants genètiques identificades en les malalties que s'estudien a les nostres línies d'investigació.
  • Establir les bases moleculars de la progressió de la malaltia en models organotípics de ratolins model i en organoides generats a partir de cèl·lules iPSCs. Anàlisi fenotípic dels ratolins generats per diferents metodologies.
  • Desenvolupar estudis fenotípics de la retina de models animals mitjançant microscòpia d'alta resolució.
  • Explorar com a prova de principi d'una possible teràpia gènica, l'eficiència de la transferència gènica i el rescat fenotípic en retina de ratolí mitjançant nanopartícules.