Tornar

Grups de recerca

Genètica molecular humana II

2017 provisional grinberg

Cordinador: Daniel Grinberg

La recerca d'aquest grup  comprèn l'estudi de malalties genètiques complexes. Actualment s'estan fent estudis d'associació amb diverses patologies utilitzant marcadors de gens i loci candidats, per tal d'identificar factors genètics de risc i determinar les bases moleculars de la seva contribució a la patologia.

S'investiga: Malalties lisosomals, Sindrome de Costello, Rinitis Pigmentosa, Hemocistinuria, Osteocondromatosis Múltiple, Osteoporosis, Migranya, Autisme, Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, Síndrome de Opitz C.

Equip

 • Investigadors: Susana Balcells Comas, Bru Cormand Rifà, Lluïsa Vilageliu
 • Invetsigadors postdoctorals: Noelia Fernández Castillo, Bárbara Torrico Avilés, Roser Urreizti Frexedas,
 • Estudiants predoctorals: Neus Roca Ayats, Noelia Benetó Gandia, Núria Martínez Gil, Judit Cabana Domínguez, Laura Pineda Cirera, Anu Shivalikanjli
 • Tècnics: Mónica Cozar Morillo

Projectes en curs més rellevants

 • Genetics and epigenetics of psychiatric disorders: Autism Spectrum Disorders, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Substance Use Disorders. Ministerio de Economia y Competitividad. PI: Bru Cormand Rifà. Jan 2016 – Dec 2018
 • Sinergias en el estudio genético y la búsqueda de terapias para el síndrome de Opitz C, la fractura femoral atípica, la osteoporosis y enfermedades lisosomales. Ministerio de Economia y Competitividad. PI: Susana Balcells Comas. Jan 2016 – Dec 2019
 • Comorbid Conditions of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (CoCA). Unió Europea (H2020). PI: Bru Cormand Rifà. Jan 2016 – Dec 2020
 • Identificación de variantes, generación de modelos y ensayos terapéuticos en tres tipos de patologías genéticas: enfermedades lisosomales, osteoporosis y síndrome de Optiz C. Ministerio de Economia y Competitividad. PI: Daniel-Raul Grinberg Vaisman. Jan 2015 – Dec 2016

Publicacions més rellevants del 2016

 • Zayats T, Jacobsen KK, Kleppe R, Jacob CP, Kittel-Schneider S, Ribasés M, et al. Exome chip analyses in adult attention deficit hyperactivity disorder. Transl Psychiatry 2016; 6(10):e923. FI: 5,538(Q1)
 • Sintas C, Fernàndez-Castillo N, Vila-Pueyo M, Pozo-Rosich P, Macaya A, Cormand B. Transcriptomic Changes in Rat Cortex and Brainstem After Cortical Spreading Depression With or Without Pretreatment With Migraine Prophylactic Drugs. J Pain 2016. doi: 10.1016/j.jpain.2016.11.007 [Epub ahead of print]. FI: 4,463 (Q1)
 • Cabana-Domínguez J, Roncero C, Grau-López L, Rodríguez-Cintas L, Barral C, Abad AC, et al. A Highly Polymorphic Copy Number Variant in the NSF Gene is Associated with Cocaine Dependence. Sci Rep 2016;6:31033. FI: 5,228 (Q1)
 • Urreizti R, Roca-Ayats N, Trepat J, Garcia-Garcia F, Aleman A, Orteschi D, et al. Screening of CD96 and ASXL1 in 11 patients with Opitz C or Bohring-Opitz syndromes. Am J Med Genet A 2016. 170A: 24-31. FI: 2,082(Q3)