Tornar

Grups de recerca

Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques

2017 provisional vazquez

Coordinadors del grup

  • Manuel Vázquez Carrera

La inflamació crònica de baixa intensitat és responsable de l'aparició de patologies com la resistència a la insulina i certes cardiomiopaties. L'estudi de nous mecanismes moleculars implicats en aquesta associació pot proporcionar noves dianes farmacològiques per a la seva prevenció i reducció. En concret, volem avaluar l'efecte dels agonistes PPAR β/δ, activadors de AMPK i l'àcid oleic sobre aquestes vies per prevenir la inflamació crònica de baixa intensitat i les patologies associades a aquest procés. L'objectiu general del nostre grup és la recerca de noves dianes farmacològiques que permetin bloquejar la connexió existent entre la inflamació i el desenvolupament de patologies com la resistència a la insulina i les cardiomiopaties.

Les nostres línies de recerca són les següents:

  • Estudi de nous mecanismes pels quals els agonistes del Receptor Activat per Proliferadors Peroxisómicos (PPAR)β/δ redueixen la inflamació i la resistència a la insulina.
  • Avaluació de noves dianes farmacològiques per prevenir el desenvolupament de la cardiomiopatia diabètica.
  • Recerca de noves dianes farmacològiques per al tractament i prevenció de la cardiomiopatia diabètica en models animals de diabetis mellitus tipus 1.
  • Avaluació de noves dianes farmacològiques implicades en el desenvolupament de la diabetis i les seves possibilitats per desenvolupar nous fàrmacs antidiabètics.
  • Estudi de mecanismes pels quals l'estrès del reticle endoplasmàtic a la placenta pot provocar un baix pes en néixer.

Aquest grup de recerca forma part de CIBERDEM i ha rebut el reconeixement de la Generalitat de Catalunya (2017SGR-124).

 

Objectius Científics

Els objectius científics del nostre grup per als 4 pròxims anys són els següents:

  • Desenvolupar fàrmacs activadors de la HRI que augmenten els nivells de FGF21 hepàtics i en sèrum de FGF21 per al tractament de malalties metabòliques.
  • Avaluar els efectes dels agonistes de PPARβ/δ per prevenir la cardiomiopatia diabètica.
  • Establir nous determinants que connecten la inflamació amb la resistència a la insulina.
  • Establir una possible associació entre FGF21 i estrès del reticle endoplasmàtic i el desenvolupament de baix pes en néixer en nadons.