Tornar

Grups de recerca

Microbiota intestinal

2017 provisional baldoma

Coordinadora: Laura Baldomà

El nostre grup de recerca té com a objectiu l'estudi de diversos fenòmens relacionats amb la comunicació o diàleg entre la microbiota i l'epiteli intestinal. L'estudi s'emmarca dins d'una temàtica molt actual que pretén dilucidar les complexes interaccions entre l'hoste i la bactèria, així como la seva associació a fenotips patofisiològics. La rellevant implicació de la microbiota en la salut i la malaltia suggereix que la modulació de la seva composició per diferents medis pot constituir una nova aproximació terapèutica.

Equip

  • Investigadors: Laura Aguilera Gil, Carina Shianya Álvarez Villagómez, Josefa Badia Palacín, M. Alexandra Cañas Pacheco, M. José Fábrega Fernández, Rosa Giménez Claudio

Projectes en curs més rellevants

  • Vesículas de membrana externa de microbiota y probióticos Gram-negativos como agentes modulares de la barrera intestinal y la respuesta inmunitaria. Ministerio de Economia y Competitividad. PI: Laura Baldomà Llavines. December 2016 – December 2019

Publicacions més rellevants del 2016

  • Fábrega MJ, Aguilera L, Giménez R, Varela E, Cañas MA, Antolin M, Badia J, Baldomà,L. Activation of immune and defense responses in the intestinal mucosa by outer membrane vesicles of commensal and probiotic Escherichia coli strains. Frontiers in Microbiology 2016. 7: 705 FI: 4,165 (Q1)
  • Cañas MA, Giménez R, Fábrega MJ, Toloza L, Baldomà L, Badia J. Outer membrane vesicles from the probiotic Escherichia coli Nissle 1917 and the commensal ECOR12 enter intestinal epithelial cells via clathrin-dependent endocytosis and elicit differential effects on DNA damage. PLoS One 2016. 11(8): e0160374. FI: 3,057 (Q1)
  • Alvarez CS, Badia J, Bosch M, Giménez R, Baldomà L. Outer membrane vesicles and soluble factors released by probiotic Escherichia coli Nissle 1917 and commensal ECOR63 enhance barrier function by regulating expression of tight junction proteins in intestinal epithelial cells. Frontiers in Microbiology 2016. 7: 1981. FI: 4,165 (Q1)
  • Pérez-Cruz C, Cañas MA, Giménez R, Badia J, Mercade E, Baldomà L, Aguilera L. Membrane vesicles released by a hypervesiculating Escherichia coli Nissle 1917 tolR mutant are highly heterogeneous and show reduced capacity for epithelial cell interaction and entry. PLoS One 2016.11(12): e0169186.  FI: 3,057 (Q1)