Tornar

Grups de recerca

Investigació en Infermeria

via

Coordinadors del grup

  • Laura Lahuerta

Les infermeres i infermers tenim com a raó de ser el pacient i la seva família. Tenim la responsabilitat de proporcionar la millor cura possible, és a dir, realitzar una pràctica basada en l'evidència científica i generar coneixements que ajudin a millorar la salut de les persones des de la disciplina de les cures.

Ens qüestionem la nostra pràctica assistencial i, a través del mètode científic, investiguem per donar resposta amb l'objectiu de fomentar i millorar la salut dels usuaris i famílies dins la nostra institució. La investigació en cures de salut no només afegeix coneixements a la disciplina, sinó que impacta en el benestar del pacient i la família, en el seu futur, en el seu entorn, fins i tot en el cost de la cura i en la seva qualitat de vida.

El grup té 4 línies principals d'investigació:

  • Seguretat: centrada a millorar la seguretat del pacient i la família
  • Cronicitat: orientada a donar poder al pacient amb patologia crònica i les seves famílies, per fomentar la seva autocura adquirint habilitats específiques que els permetin gestionar els seus problemes de salut i millorar el seu benestar biològic, emocional, funcional, espiritual i social, en definitiva, la seva qualitat de vida.
  • Experiència del pacient i la família: enfocada a conèixer i avaluar l'experiència del pacient i la família com una eina potent per identificar oportunitats de millora del procés assistencial, que siguin rellevants per al mateix pacient i per a les persones que en tenen cura.
  • Tecnologia digital: centrada a millorar l'eficiència i la qualitat dels processos assistencials mitjançant l'ús de les TICS i la robòtica.

 

Objectius científics

  • Desenvolupar una estratègia d'investigació en cures per fomentar i coordinar la investigació traslacional i interdisciplinar en la disciplina infermera.
  • Potenciar la pràctica basada en l'evidència amb la finalitat que les cures siguin de millor qualitat, més segurs i s'ofereixi més qualitat assistencial als pacients/famílies que s'atenen a nivell institucional.
  • Crear un entorn de pràctica clínica en què les infermeres puguin aplicar l'evidència científica per millorar la prestació de cures i els resultats de la seva activitat professional.
  • Generar coneixement en matèria de cures a través de la innovació i la creació de diferents iniciatives per millorar la qualitat de vida dels pacients/famílies que atenem.
  • Desenvolupar guies de bones pràctiques en recerca infermera, protocols i patents.