Tornar

Grups de recerca

Influència de l'entorn en el benestar del nen i l'adolescent

Influència de l'entorn en el benestar del nen i l'adolescent

Coordinadors del grup

 • Carles Luaces Cubells

El grup "Influència de l'entorn en el benestar de l'infant i l'adolescent" realitza una recerca orientada a ampliar el coneixement sobre la influència que té l'ambient (clima, pol·lució aèria, acústica, lluminosa ...), l'entorn físic (escola, llar d'infants, hospital, rural, urbà ...) i el social (immigració, viatges, adopció, separació ...) en la infància per tal de desenvolupar estratègies preventives.

D'altra banda, busca millorar la interacció de l'infant i la seva família amb l'entorn sanitari, facilitant una atenció mèdica de qualitat i una major satisfacció dels pacients, promovent la seguretat en l'assistència i amb especial atenció als nens amb necessitats especials.

Té 5 línies:

 • Estudi dels factors epidemiològics i clínics de les lesions no intencionades
 • Maltractament infantil, amb especial atenció a les víctimes d'abús sexual infantil
 • Detecció precoç i prevenció secundària de problemàtica sociosanitària en l'adolescència: drogues, sexualitat i violència
 • Experiència del pacient dirigida a la millora de l'atenció del pacient pediàtric (presència pares, analgèsia, atenció diferenciada per edat ...)
 • Seguretat del pacient
 • Patologia crònica i cures pal·liatives

 

Objectius científics

 • Desenvolupar estratègies per millorar la qualitat de l'assistència extrahospitalària al pacient intoxicat i l'ús adequat d'antídots en pediatria
 • Definir factors en la salut que indiquen la presència de maltractament i / o abús sexual
 • Avaluació de la qualitat de vida i estat de salut en el pacient amb patologia crònica complexa determinant factors clínics predictors de mal pronòstic
 • Desenvolupament del mapa de riscos d'Urgències pediàtriques i implementació de la metodologia IDEES i monitoratge de la qualitat de la transferència de pacients entre Serveis
 • Incorporació de diferents TICS per a la millora dels circuits assistencials