Tornar

Grups de recerca

Neuropsicologia

2017 provisional mataro

Coordinadors del grup

  • Maria Mataró Serrat

El grup de Neuropsicologia forma part del grup reconegut per l'AGAUR (2017SGR748) i pertany a l'Institut de Neurociències de la UB. El grup té com a objectiu contribuir al coneixement de les bases biològiques del funcionament cerebral i la neuroplasticitat. Vam investigar: 1) les conseqüències de les disfuncions o les lesions cerebrals en la cognició i el comportament de les persones i 2) canvis en l'estructura i la funció cerebral produïts per intervencions incloent l'estimulació cognitiva o l'exercici físic i detectables mitjançant la ressonància magnètica.

Les principals línies de recerca actuals són:

  1. Neuropsychology-neurodevelopmental disorders (X. Caldú): s'investiguen les bases neuropsicològiques de diferents trastorns del neurodesenvolupament com el trastorn d'aprenentatge no verbal, la discalcúlia, la dislèxia, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat o el trastorn de l'espectre alcohòlic fetal.
  2. Neuropsychology-Obesity (M.A. Jurat): s'estudien les diferències en el funcionament del sistema nerviós central de les persones amb obesitat.
  3. Neuropsychology-Healthy aging and cerebrovascular disease (M. Mataró); s'estudien els mecanismes neurobiològics d'intervencions neuroprotectores i no farmacològiques com l'exercici físic, el mindfulness i l'entrenament cognitiu.
  4. Neuropsychology-cerebral palsy (R. Pueyo): s'investiga la paràlisi cerebral infantil, i en concret el rendiment cognitiu i emocional, la relació amb els mecanismes cerebrals subjacents, els dèficits associats, la qualitat de vida i les millores que s'obtenen després d'intervencions neuropsicològiques en la població pediàtrica.

Objectius científics

  • Estudiar les repercussions cognitives, cerebrals i de qualitat de vida després entrenament cognitiu específic en diferents trastorns de la infància.
  • Trobar els paràmetres més adequats d'estimulació per optimitzar les millores.
  • Detectar les variables mediadores més prometedores, incloent-hi biomarcadors.