Tornar

Grups de recerca

Atenció, Percepció i Adquisició del Llenguatge (APAL)

2017 provisional bosch

Coordinadors del grup

  • Laura Bosch Galceran

El nostre grup es va formar l'any 2010 amb investigadors de l'aleshores Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia de la UB. El nucli el constitueixen dos investigadors de plantilla (L. Bosch i F. Pons). Els membres estables del grup pertanyen al grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de la Universitat de Barcelona (2017 SGR-1573, coordinat per A. Rodríguez-Fornells).

Realitzem estudis sobre el desenvolupament cognitiu i del llenguatge, amb un focus en el bilingüisme, utilitzant fonamentalment metodologia experimental / conductual, encara que recentment hem incorporat mètodes de neuroimatge (EEG / ERP). Les nostres investigacions se centren en els primers anys de vida, sense descartar estudis en edats superiors per analitzar possibles canvis des d'una perspectiva evolutiva. Una part important de la nostra investigació està centrada en poblacions de risc neurocognitiu, concretament nadons nascuts prematurament, així com nascuts a terme petits per l'edat gestacional (PEG) i nens amb infart cerebral neonatal.

Les línies de recerca actives se situen en tres àmbits, alguns d'ells interconnectats:

  1. Percepció de la parla
  2. Aprenentatge de paraules
  3. Precursors del llenguatge en poblacions de risc neurocognitiu.

Objectius científics

  • Avaluar i descriure les capacitats primerenques de percepció audiovisual de la parla, abastant no només grups amb desenvolupament normotípico, sinó també grups de pacients de risc, especialment grups de prematurs amb diferent edat gestacional, incloent-hi grups de baix risc com els prematurs moderats.
  • Avaluar pacients amb infart cerebral neonatal per identificar els efectes sobre el desenvolupament del llenguatge aconseguit en l'etapa pre-escolar / escolar i la capacitat d'aprenentatge. Línia de recerca col·laborativa amb el Dr. A García-Álix31 (Neonatologia). Seguiment de nens PEG a l'edat de 8 anys per avaluar desenvolupament cognitiu assolit i rendiment escolar (Dra. L. Ibáñez, Endocrinologia).
  • Desenvolupar una nova línia d'investigació en pacients candidats a implant coclear per avaluar característiques neurològiques i cognitiu-comunicatives pre-implant i la seva connexió amb l'aprenentatge del llenguatge post-implant. Línia de recerca col·laborativa amb la Dra. Claveria (ORL) i la Dra. Rebollo (Neuroradiologia).