Tornar

Grups de recerca

Tecnologies mèdiques

microscopis

Des de 1983, el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha estat al Servei de les empreses, hospitals i institucions relacionades amb l'àmbit de les tecnologies de la salut a través de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

El personal multidisciplinari delCREB engloba més de 80 investigadors, doctors (50%) i llicenciats en enginyeria i altres disciplines. Els nostres equips i instal·lacions són al cor de campus de Pedralbes de la UPC donant solució a qualsevol necessitat o demanda de camp biomèdic.

La nostra recerca aplicada està organitzada en vuit àrees d'investigació: Robòtica i Visió; Instrumentació i eSalut; Imatges Mèdiques; Biomaterials i Enginyeria de Teixits; Bioinformàtica i Senyals Biomèdiques; Biomecànica; Anàlisi de la rehabilitació; Informàtica Gràfica (gamificació i jocs seriosos). A partir d'aquestes àrees donem suport i promovem la innovació i la col·laboració, així com l'excel·lència en la investigació, l'estudi i la formació.

El CREB ha obtingut els següents reconeixements com Centre d'Investigació:

 • 1997, el CREB es reconeix com a Centre Específic de Recerca UPC.
 • 1999, el CREB entra al Centre de la Xarxa IT (XIT), CIDEM.
 • 2007, el CREB entra a la xarxa TECNIO.
 • 2014, soci fundador de l'Health Tech Clúster i membre de la seva junta directiva.2014, soci fundador de la Societat de Simulació i Innovació Docent i membre de la seva junta directiva. Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
 • 2015, el CREB obté l'acreditació del segell TECNIO.

Així mateix, els grups de recerca que formen part del CREB tenen el reconeixement de la Generalitat de Catalunya SGR

 • L'equip d'investigació ANCORA del CREB-UPC va ser reconegut com a grup de recerca emergent per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria SGR 2014 (Ref. 2014 SGR 1465) i com a pre-consolidat en 2017 (Ref. 2017 SGR 1769).
 • El grup B2SLab | Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory, o Grup de Bioinformàtica i biosenyals gaudeix de la certificació de grup consolidat de recerca AGAUR (2014 SGR 1063, 2017 SGR 952).
 • El Laboratori d'Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) va ser reconegut com a grup de recerca emergent per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria SGR 2014 (Ref. 324 SGR 2014), i com a grup pre-consolidat en la convocatòria SGR 2017 (Ref. 973 SGR 2017).
 • El Grup de Dosimetria i radiofísica Mèdica va ser reconegut com a grup consolidat de recerca per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 846).
 • El Grup de Biomaterials i Enginyeria de Teixits va ser reconegut com a grup consolidat de recerca per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1333; 2017 GRC 1165).
 • El Grup d'Informàtica Gràfica va ser reconegut com a grup consolidat de recerca per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1467).
 • El Grup de Robòtica i Visió va ser reconegut com a grup consolidat de recerca per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1565; 2017 GRC 1165).
 • BIOART/Anàlisi de la rehabilitació va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya (ref. 2017 SGR 1706).
 • Finalment, dos dels grups del CREB, bioart i B2SLab, formen part de l'àrea temàtica CIBER, CIBER-BBN (CB06/01/1050).

A continuació es detallen les línies d'investigació:

Informàtica gràfica: jocs seriosos i gamificació

2017 provisional tost

Joc seriós d'entrenament a l'ús de la bomba extracorpòria desenvolupat en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona

 • Estudi de validació del programa actual d'entrenament
 • Desenvolupament d'una nova fase d'entrenament que contempli situacions crítiques com el muntatge de la bomba

Trastorns de dèficit d'atenció i aprenentatge a través del joc

 • Publicació dels resultats obtinguts en col·laboració amb la unitat de salut mental de HSJD
 • Desenvolupament d'un estudi a més llarga escala i sobre un període de temps més extens

Joc seriós d'entrenament a habilitats transversals en el treball per a joves amb discapacitat intel·lectual (Càtedres d'Accessibilitat Indra Fundació Universia)

 • Difondre els resultats del projecte
 • Portar endavant un estudi de validació a gran escala
 • Publicar els resultats

Joc seriós d'avaluació de deteriorament cognitiu Smart Ageing (col·laboració amb CBIM, Itàlia)

 • Actualitzar el joc per prosseguir amb l'estudi de validació

Joc seriós de formació en diabetis (col·laboració amb la unitat d'Endocrí de HSJD)

 • Actualitzar el joc
 • Realitzar un estudi amb pacients

Plataforma per al monitoratge de nenes i nens amb trastorns de neurodesenvolupament (BrainAlly) en col·laboració amb IMIM

 • Integrar les eines desenvolupades: BrainAllyGame, BrainAllyDiary i BrainAllyVis
 • Desenvolupar el mòdul d'anàlisi de dades BrainAllyAnalytics
 • Validar el joc BrainAllyGame
 • Afegir 4 tasques al joc i validar-les

Gamificació THT del test Yalom de factors terapèutics en dinàmica de grup

 • Estendre la validació del test
 • Implementar una versió web de el test