Tornar

Grups de recerca

Imatge diagnòstica i terapèutica

None

Coordinadors del grup

  • Josep Munuera

El grup d'imatge diagnòstica i terapèutica realitza la seva recerca principalment orientada al pacient. Els principals objectius són: la identificació de biomarcadors diagnòstics o pronòstics d'imatge, així com el desenvolupament i implementació de noves tecnologies basades en la imatge. Aquest últim apartat inclou el desenvolupament de noves tècniques i millores en la detecció de lesions (intel·ligència artificial), seguretat i qualitat (radioprotecció, radiologia intervencionista) o metodologia innovadora (desenvolupament de models de calibratge propis o segmentació 3D virtual o impresa).

El nostre grup està vinculat al Programa de Recerca en Tecnologies de la Salut i Innovació de l'IRSJD.

El grup té línies principals pròpies d'investigació i dóna suport als projectes dels altres grups de l'IRSJD o externs en el disseny, adquisició i anàlisi de la imatge.

Els principals projectes propis són: 1) Patologia vascular, centrada principalment en l'estudi d'aspectes morfo-funcionals evolutius així com generació de nous biomarcadors pronòstics de lesió cerebrovascular neonatal. 2) Defectes d'audició, orientada a la identificació de nous biomarcadors i elucidació de les bases estructurals responsables, 3) Biomarcadors de resposta oncològica de sarcomes, amb la validació de nous biomarcadors i tècniques multiparamètriques, i finalment 4) desenvolupament d'eines i procediments per l'optimització de les tècniques d'imatge.

 

Objectius científics

  • Desenvolupament de models d'estandardització poblacional per diferents marcadors d'imatge, mitjançant la implementació d'eines de postprocés que permetin la comparació de pacients amb models normalitzats (tècniques de morfometria, connectivitat i de caracterització tissular ...).
  • Desenvolupament i validació de biomarcadors d'imatge vascular pediàtrica per a l'estudi evolutiu (poblacional), així com per al diagnòstic i seguiment de les malalties amb un possible origen cerebrovascular.
  • Desenvolupament de biomarcadors basats en les tècniques de difusió per als tumors sòlids de parts toves (sarcomes).
  • Desenvolupament de biomarcadors per a l'estudi de factors d'imatge implicats tant en el desenvolupament com en els trastorns de l'audició en període infantil.
  • Desenvolupament d'indicadors pronòstics d'imatge del pacient amb alteració del desenvolupament i malalties neurodegeneratives.
  • Desenvolupament d'una eina d'ajuda a la decisió radiològica basada en algoritmes d'intel·ligència artificial per a la detecció i categorització de diferents tipus de lesions en radiologia simple toràcica.
  • Desenvolupament d'estratègies de minimització d'anestèsia i temps d'adquisició en pacients pediàtrics de curta edat, trastorns del comportament o portadors d'implants mèdics.