Tornar

Grups de recerca

Grup d'investigació clínica i epidemiològica en malalties d'alta prevalença

grup_Lores_2015

Coordinadors del grup

  • Luis Lores Obradors

El grup està constituit per un grup multidisciplinar d'investigadors però que treballen tots ells amb malalties d'alta prevalença. Aquestes són malalies amb una elevada morbi-mortalitat i que cada vegada suposen un percentatge més alt de l'activitat de qualsevol hospital. El grup està constituït, per especialistes amb una gran experiència clínica i que habitualment treballen amb les esmentades malalties.

Darrerament s'ha inclós en aquest grup una nova línia que treballarà el malalt crític.

L'objectiu comú del grup és la recerca clínica, intentant augmentar els coneixements clínics per millorar i simplificar les tècniques diagnòstiques i/o terapèutiques. També incrementar la recerca epidemiològica del nostre entorn contribuint a millorar els coneixements relacionats amb la incidència, prevalença i factors de risc, de les esmentades malalties.