Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Assaig de fase 2, braç únic, obert, amb irinotecan en combinació amb cisplatino en pacients pediàtrics amb gliomes de pronòstic dolent. EC08/00211

  • Investigador/a principal: Ofelia Cruz Martínez
  • Organisme finançador: Instituto de Salud Carlos III
  • Duració del projecte: 4 anys 181 dies
  • Data d'inici: 01/01/2009
  • Data d'acabament: 30/06/2013