Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Distribució limitada de fàrmacs al microambient tumoral com a causa de quimiorresistencia en neuroblastoma. Convocatòria: Pla Nacional I + D + I Subprograma de Projectes d'Investigació Fonamental 2011; Modalitat A; Investigador Jove

  • Investigador/a principal: Angel Montero Carcaboso
  • Organisme finançador: Ministeri de Ciència i Innovació
  • Duració del projecte: 3 anys
  • Data d'inici: 01/01/2012
  • Data d'acabament: 31/12/2014