Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Assaig clínic de fase II per a avaluar la seguretat i la tolerabilitat d'anfotericina B complexe lipídic (Albecet) nebulitzat per a la profilàxi de l'aspergilosi pulmonar invasiva durant la neutropenia perllongada als pacients pediàtrics amb leucèmia aguda. EC10-173

  • Investigador/a principal: Jesús Estella Aguado
  • Organisme finançador: Ministerio de Sanidad y Política Social
  • Duració del projecte: 3 anys
  • Data d'inici: 01/01/2011
  • Data d'acabament: 31/12/2013