Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Assaig clínic fase II no controlat multicèntric i prospectiu de quimioteràpia intensiva, cirurgia i radioteràpia en tumors de la família del sarcoma d'Ewing en nens, joves i adults. TRA-130

  • Investigador/a principal: Jaume Mora Graupera
  • Organisme finançador: Ministerio de Sanidad y Política Social
  • Duració del projecte: 4 anys
  • Data d'inici: 01/01/2010
  • Data d'acabament: 31/12/2013