Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Mecanismes moleculars implicats en el desenvolupament de leucèmies infantils.

  • Organisme finançador: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
  • Duració del projecte: 3 anys 29 dies
  • Data d'inici: 01/09/2012
  • Data d'acabament: 30/09/2015

Investigador principal coordinador: Anna Bigas Salvans (IMIM-PRBB)

Investigador col·laborador: Mireia Camòs.