Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi preclínic de l’eficàcia de l’inhibidor TG101348 en cèl•lules ex vivo de leucèmia limfoblàstica aguda: avaluació de la reversió de la malaltia in vivo en ratolins immunodeficients

  • Investigador/a principal: Mireia Camós Guijosa
  • Organisme finançador: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario la Princesa (FIBHUP)
  • Duració del projecte: 1 any 364 dies
  • Data d'inici: 01/01/2013
  • Data d'acabament: 31/12/2014