Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi multicèntric de tractament dels tumors de la família del sarcoma d’Ewing en nens i adults joves.

  • Investigador/a principal: Jaume Mora Graupera
  • Organisme finançador: Fundació Fero
  • Data d'inici: 01/01/2009