Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Cerca, validació i translació clínica de noves dianes terapèutiques a partir d’estudi de genòmica i proteòmica integrativa en sarcoma d’Ewing

  • Investigador/a principal: Jaume Mora Graupera
  • Organisme finançador: Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
  • Duració del projecte: 6 anys
  • Data d'inici: 01/01/2013
  • Data d'acabament: 31/12/2018