Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Assaig de fase II multicèntric i prospectiu amb gemcitabina i rapamicina en segona línia d’osteosarcoma metastàtic. GEIS 29. EC11-444 OSTEOSARC.

  • Investigador/a principal: Jaume Mora Graupera
  • Data d'inici: 01/01/2013