Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi combinat de fase 1/2 de cerca de dosi i comparatiu, obert, aleatoritzat, per avaluar l’eficàcia i la seguretat de plerixafor juntament amb règims estàndards per a la mobilització de cèl•lules mare hematopoètiques en sang perifèrica i posterior recol•lecció per afèresi, enfront de només règims estàndard per a la mobilització en pacients pediàtrics, de 2 a <18 anys, amb tumors sòlids que reuneixen els requisits per a trasplantaments autòlegs. MOZ15609.

  • Investigador/a principal: Susana Rives Solà
  • Data d'inici: 01/01/2011