Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi de fase IB de farmacocinètica i farmacodinàmica, obert, aleatoritzat, adaptatiu i multicèntric d’oseltamivir (Tamiflu@) en el tractament de la grip en menors immunocompromesos, de 0 a 18 anys, amb infecció de grip confirmada. NV25719.

  • Investigador/a principal: Ruben Berrueco Moreno
  • Data d'inici: 01/01/2014