Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi de fase I/II de sunitinib en pacients joves amb tumor d’estroma digestiu avançat. A6181196.

  • Investigador/a principal: Ofelia Cruz Martínez
  • Data d'inici: 01/01/2013