Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi de fase IV, parcialment emmascarat, aleatoritzat, controlat amb un comparador actiu per avaluar la farmacocinètica/farmacodinàmica, la seguretat i la tolerabilitat de fosaprepitant en pacients pediàtrics per a la prevenció de les nàusees i els vòmits induïts per la quimioteràpia (NAVIQ) emètica. 0517-029.

  • Investigador/a principal: Jaume Mora Graupera
  • Data d'inici: 01/01/2013