Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Estudi fase 2 d’ipilimumab en infants i adolescents (de 12 a <18 anys) amb melanoma maligne en estadi III irresecable o estadi IV, tractat prèviament o no tractat. CA184-178.

  • Investigador/a principal: Ofelia Cruz Martínez
  • Data d'inici: 01/01/2013