Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Competitius

No competitius

Assajos clínics

Primer estudi internacional intergrup del limfoma de Hodgkin clàssic en infants i adolescents. Euronet-PHL-C1.

  • Investigador/a principal: Ofelia Cruz Martínez
  • Data d'inici: 01/01/2012