Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Càncer del desenvolupament

Coordinadors del grup

  • Jaume Mora Graupera

VEURE ÀREA DE RECERCA: Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament

El grup es dedica a la investigació clínica i translacional dels tumors propis del desenvolupament. Els objectius principals són: 1) el desenvolupament de les tècniques de biologia molecular i cel·lular necessàries per al diagnòstic, pronòstic i seguiment dels pacients afectats per tumors del desenvolupament; i 2) la investigació sobre millores en el diagnòstic i la capacitat pronòstica i de tractament dels pacients afectats de tumors del desenvolupament.

Memòria 2015. Informació per a donants i famílies de pacients

Noves dianes terapèutiques en neuroblastoma

Coordinadors de línia

  • Carmen de TorresGómez-Pallete

Anàlisi de l'expressió i la funció del receptor sensor del calci (CaSR) i del parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) en neuroblastoma. Avaluació dels mecanismes genètics i epigenètics que controlen la seva expressió. Examen del potencial terapèutic derivat de la regulació d'aquestes dianes moleculars.

Analysis of expression and function of the calcium-sensing receptor (CaSR) and parathyroid hormone-related peptide (PTHrP) in neuroblastoma. Evaluation of genetic and epigenetic mechanisms controlling their expression. Examination of the therapeutic potential of regulating these molecular targets.