Tornar

Grups de recerca

Càncer del desenvolupament

Càncer del desenvolupament

Coordinadors del grup

  • Jaume Mora Graupera

VEURE ÀREA DE RECERCA: Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament

El grup es dedica a la investigació clínica i translacional dels tumors propis del desenvolupament. Els objectius principals són: 1) el desenvolupament de les tècniques de biologia molecular i cel·lular necessàries per al diagnòstic, pronòstic i seguiment dels pacients afectats per tumors del desenvolupament; i 2) la investigació sobre millores en el diagnòstic i la capacitat pronòstica i de tractament dels pacients afectats de tumors del desenvolupament.

Memòria 2015. Informació per a donants i famílies de pacients

Noves dianes terapèutiques en neuroblastoma

Competitius

No competitius

Avaluació del receptor sensor de calci com a nou gen supressor de tumors i diana terapèutica en neuroblastoma.

  • Investigador/a principal: Carmen de TorresGómez-Pallete
  • Organisme finançador: Fundació Cellex
  • Duració del projecte: 2 anys 363 dies
  • Data d'inici: 03/01/2011
  • Data d'acabament: 31/12/2013
  • Finançament: 436.892 €

Els tumors neuroblàstics (TN) engloben als neuroblastomes (NB), ganglioneuroblastomes (GNB) i ganglioneuromes (GN). Els NB indiferenciats son els TN amb major capacitat de proliferació i s'associen a mal pronòstic, mentres que els GNB i GN són tumors diferenciats i de bon pronòstic. Hem descrit una nova via molecular implicada en la diferenciació dels TN. Es tracta del receptor sensor de calci (calcium-sensing receptor, CaR) i parathyroid hormone-related protein (PTHrP). CaR és un receptor acoplat a proteïnes G i la seva activació incrementa la producció de PTHrP en diferents tipus cel·lulars.

L'objectiu d'aquest projecte és analitzar l'expressió i la funció d'aquestes dues mol·lècules en el context dels TN. Es determinarà el seu paper en els processos de proliferació, diferenciació, metàstasi i resposta al tractament d'aquests tumors. Així mateix, s'avaluarà el patró d'expressió espai-temporal i la funció de CaR i PTHrP durant el desenvolupament normal del sistema nerviós. Per últim i com a objectiu prioritari, s'investigarà si aquesta via mol·lecular pot ser modulada amb finalitat terapèutica.