Informació per a families i pacients del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Què és un assaig clínic?

Un assaig clínic és un tipus d'estudi clínic en el que s'investiga l'efecte d'un medicament o d'un tractament en persones. Els medicaments són substàncies que tenen propietats pel tractament i prevenció de malalties.

Info_families_pssjdEn un assaig clínic normalment es comparen dos tractaments, el medicament que es vol estudiar i un altre tractament ja conegut, o bé una substància inactiva que es diu placebo. El fet de rebre un tractament o un altre es sol realitzar per un procès d'aleatorització (com un sorteig), de tal manera que ni el pacient ni el propi investigador escull el grup de tractament.

Per tal d'autoritzar un medicament i que es pugui utilitzar en persones, obligatòriament ha de passar per aquest tipus d'investigació, que és la més rigurosa i fiable. D'aquesta manera es poden conèixer la qualitat, l'eficàcia, la seguretat i els efectes secundaris dels fàrmacs.