Informació per a professionals

Serveis de la Unitat:

Infermera URCCoordinació i gestió de projectes :

  • Coordinació de l 'estudi (contacte IP/ CRO) i seguiment dels projectes amb tots els actors implicats
  • Assessorament als investigadors en matèria de requeriments ètics, regulatoris i negociació de contractes
  • Extracció, processament i enviament / emmagatzemament de mostres biològiques
  • Tasques d'infermeria i entrada de dades

Suport metodològic i estadístic:

  • Assessorament metodològic i estadístic dels estudis no comercials (convocatòries públiques)

Administració i gestió econòmica:

  • Sol·licitut i preparació de la documentació per la tramitació de contractes amb els promotors
  • Facturació als promotors i seguiment econòmic
  • Contractació i pagament de serveis

 

Tasques de infermeria amb càrrec a projectes financiats