Institut de Recerca Sant Joan de Déu

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu aborda la investigació des del punt de vista del cicle de vida del desenvolupament humà, dirigint l'activitat d'investigació cap als problemes biològics i psicològics relacionats amb les malalties pediàtriques i els problemes de salut de l'adult que poden originar-se i desenvolupar-se en la infància.

La recerca s'estructura en els següents programes de recerca: