Benvinguts/des

Francesc Palau 2019L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) aborda la investigació des del punt de vista del cicle de vida del desenvolupament humà, dirigint l'activitat d'investigació cap als problemes biològics i psicològics relacionats amb les malalties pediàtriques i els problemes de salut de l'adult que poden originar-se i desenvolupar-se en la infància. Aquest coneixement científic i tecnològic és la plataforma ideal per a oferir innovadores solucions clíniques, diagnòstiques, terapèutiques i preventives als pacients en el seu projecte de vida personal i social.

L'IRSJD pretén convertir-se en un centre de referència a escala internacional en la investigació biomèdica en l'edat pediàtrica, però també amb un interès en el desenvolupament humà global. La nostra hipòtesi general és que els esdeveniments i les intervencions que es produeixen en diferents etapes de la vida de l'individu, com el fetus, l'acabat de néixer, la infància, l'adolescència i els períodes primerencs de l'edat adulta, són la base per a un adequat i sa desenvolupament psicològic, biològic i social. Les intervencions terapèutiques primerenques contra interrupcions o problemes de salut en l'edat pediàtrica tindran un impacte positiu en la salut o en l'estat de la malaltia en adults.

L'IRSJD està format per grups d'investigació acadèmica de cinc entitats. Aquestes entitats són  dos hospitals docents, l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu Barcelona (HSJD) i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), i tres instituts universitaris d'investigació, l'Institut de Biomedicina (IBUB) i l'Institut de Neurociències (UBneuro) de la Universitat de Barcelona i el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Per aquesta raó, l'IRSJD integra tant l'abast de l'atenció de la salut (HSJD i PSSJD) com la ciència biomèdica de manera indivisible abordant les preguntes mèdiques que sorgeixen de la pràctica clínica amb enfocaments científics. Estem buscant respostes científiques a les preguntes clíniques mitjançant l'aplicació dels principis bàsics de la ciència i les tècniques de biologia cel·lular i genètica (IBUB), neurociència cognitiva i psicologia (UBneuro), enginyeria biomèdica i transferència de tecnologia (CREB) i el seguiment dels pacients en l'edat adulta (PSSJD) comprenent no només aspectes biomèdics, sinó també aspectes tecnològics, epidemiològics i d'economia de la salut.

Dr.  Francesc Palau - Director de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu