Models de documents

Si no disposeu de cap model/guia per a elaborar un protocol de recerca o un full d’informació i consentiment pels pacients, podeu fer servir els següents.

També hi trobareu altres documents d’utilitat.