Neurociències

Neurociències

 • Medicina metabòlica i mitocondrial

  Medicina metabòlica i mitocondrial

  El grup de medicina metabòlica i mitocondrial realitza una recerca orientada al pacient, incidint principalment en aspectes fenotípics clínics i bioquímics, en les bases moleculars de les malalties metabòliques hereditàries (EMH) i en aspectes terapèutics. En col·laboració amb altres grups bàsics, també investiguen sobre les bases fisiopatològiques d'algunes d'aquestes malalties.

  Llegir més
 • Investigació aplicada a les malalties neuromusculars

  Investigació aplicada a les malalties neuromusculars

  El grup de recerca aplicada en malalties neuromusculars realitza una investigació que abasta des d'aspectes bàsics de la fisiopatologia d'aquest grup de malalties rares fins als aspectes clínics i terapèutics que culminen en els assajos clínics.

  Llegir més
 • Neurometabolisme pediàtric: mecanismes de comunicació neuronal i teràpies personalitzades

  Neurometabolisme pediàtric: mecanismes de comunicació neuronal i teràpies personalitzades

  El grup de neurometabolisme realitza una investigació translacional centrada en el diagnòstic i desenvolupament de tractaments que modulen la bioquímica cerebral i els mecanismes de comunicació neuronal en malalties monogèniques que alteren el metabolisme cerebral. Aquesta aproximació terapèutica pot ser més de gran utilitat en moltes altres malalties neuropediàtriques.

  Llegir més
 • Neurogenètica i Medicina Molecular

  Neurogenètica i Medicina Molecular

  El grup de Neurogenètica i Medicina Molecular (NeuroGene) investiga les bases moleculars de malalties del desenvolupament i funcionament de sistema nerviós central i perifèric. L'aproximació experimental inclou l'anàlisi genètica i genòmica, la biologia cel·lular i l'estudi de la fisiopatologia d'aquestes malalties en models animals.

  Llegir més
 • Cervell Neonatal

  Cervell Neonatal

  La vocació investigadora del grup Cervell Neonatal està dirigida a respondre preguntes que sorgeixen des de la pràctica clínica i persegueix generar nous coneixements en malalties o agressions cerebrals en el període fetal o neonatal que comporten un major impacte en la salut i capacitats de l'infant. El grup realitza, per tant, investigació orientada al pacient i centrada en biomarcadors diagnòstics i pronòstics de naturalesa clínica, bioquímica, neurofisiològica i de neuroimatge, així com en aspectes terapèutics del dany cerebral adquirit en úter o durant el període neonatal.

  Llegir més
 • Neuropsicologia

  Neuropsicologia

  El grup de Neuropsicologia forma part del grup reconegut per l'AGAUR (2017SGR748) i pertany a l'Institut de Neurociències de la UB. El grup té com a objectiu contribuir al coneixement de les bases biològiques del funcionament cerebral i la neuroplasticitat. Vam investigar: 1) les conseqüències de les disfuncions o les lesions cerebrals en la cognició i el comportament de les persones i 2) canvis en l'estructura i la funció cerebral produïts per intervencions incloent l'estimulació cognitiva o l'exercici físic i detectables mitjançant la ressonància magnètica.

  Llegir més
 • Neurociència cognitiva

  Neurociència cognitiva

  El Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva emmarca la seva activitat investigadora a la intersecció entre la psicologia cognitiva i les neurociències, i se centra en com el cervell representa els sons de l'ambient per donar lloc a la percepció auditiva. En particular, estem interessats a establir els mecanismes pels quals el cervell extreu models de la regularitat implícita en l'entorn acústic per anticipar futurs esdeveniments sensorials, donant lloc al qual es coneix com a percepció predictiva. Aquesta capacitat cerebral per representar l'entorn acústic no només és important per a la percepció, sinó també per al neurodesenvolupament de les capacitats cognitives.

  Llegir més
 • Atenció, Percepció i Adquisició del Llenguatge (APAL)

  Atenció, Percepció i Adquisició del Llenguatge (APAL)

  El nostre grup es va formar l'any 2010 amb investigadors de l'aleshores Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia de la UB. El nucli el constitueixen dos investigadors de plantilla (L. Bosch i F. Pons). Els membres estables del grup pertanyen al grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de la Universitat de Barcelona (2017 SGR-1573, coordinat per A. Rodríguez-Fornells).

  Llegir més
 • Genètica molecular humana I

  Genètica molecular humana I

  Grup format per 4 investigadors sèniors i diversos investigadors post i pre-doctorals que investiguen sobre les causes genètic-moleculars de malalties rares i comunes, i la generació de models i aproximacions terapèutiques per a aquestes.

  Llegir més
 • Genètica molecular humana II

  Genètica molecular humana II

  L'objectiu principal de la nostra investigació en les últimes dècades ha estat la identificació de nous gens causatius de ceguesa hereditària (IRD) d'aparició pediàtrica i juvenil. Hem publicat un considerable nombre d'articles i vam presentar una sol·licitud de patent per a un xip high-throughput de diagnòstic genètic de IRDs.

  Llegir més