Objectius

La Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu (Sant Joan de Déu Research Foundation) té com objectiu contribuir a la millora de la salut i el benestar de les persones, fomentant, donant suport i coordinant la recerca que es realitza en els centres de Sant Joan de Déu d'acord amb els seus valors: Hospitalitat, Respecte, Qualitat, Responsabilitat i Espiritualitat.

 

L'objectiu de la Fundació és treballar conjuntament amb els hospitals i centres de Sant Joan de Déu per ampliar el coneixement científic i millorar l'atenció sanitària a les persones que pateixen problemes de salut. Així mateix, volem que això es faci de manera integrada dins l'àmbit de l'assistència, tenint molt en compte les persones malaltes i els seus familiars. Entenem les nostres investigacions com un procés participatiu i interdisciplinari, on la interacció entre els professionals i la societat genera iniciatives enriquidores que proporcionen una resposta adient a les necessitats de les persones.

Foto Lab 1La tasca de la Fundació s'emmarca dins l'activitat de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que, partint del concepte d'hospitalitat i amb un caràcter universal, procura acollir, atendre i ajudar les persones, especialment les més vulnerables o amb problemes d'integració social o de salut. La recerca de la Fundació abasta 7 àrees de coneixement, fonamentalment en els camps de la salut maternoinfantil i la salut mental, tot i que també hi ha grups que investiguen altres branques, entre les quals voldríem destacar la recerca sobre poblacions socialment vulnerables.

No volem acabar aquesta presentació sense expressar el nostre agraïment a les persones que han fet possible tota aquesta activitat. En primer lloc, a les persones que pateixen alguna malaltia i els seus familiars, que ens ajuden a entendre millor els problemes de salut i col·laboren en els nostres projectes. També ens sentim especialment agraïts per l'ajut que rebem dels donants i voluntaris de la Fundació, que amb el seu esforç i les seves donacions ens han proporcionat uns recursos que són primordials per seguir fent recerca. El seu suport aporta un valor afegit a la nostra tasca, ja que posa de manifest que el nostre treball té una rellevància i un ressò a la societat.