Tornar

Actualitat

04/05/2020

Participa en la validació de l'escala CASC

enquestaUn equip d'investigació de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu treballa en la validació, en castellà i català, de l'escala California Assessment of Stigma Change (CASC) per a població general adulta.

L'escala Califòrnia Assessment of Stigma Change (CASC) és un instrument desenvolupat avaluar l’estigma social cap a les persones amb trastorns mentals.

En el nostre context estem realitzant intervencions a la comunitat per tal de reduir l’estigma social i fins al moment hem utilitzat l’escala CAMI, però creiem que queda obsoleta respecte a tots els canvis que hi ha hagut en els últims anys amb relació a la salut mental. Amb la intenció de treballar millor l’estigma social associat a la malaltia mental a la comunitat, seria important tenir un instrument més apropiat i actual. Comenten les investigadores del projecte.

El projecte desenvolupat per l’equip de recerca liderat per la Dra. Susana Ochoa té dos objectius; per una banda traduir i adaptar al castellà i al català l’escala CASC i per l’altra validar l’escala per avaluar l’estigma social cap a les malalties mentals.

Per fer-ho possible demana la col·laboració i participació de la població general adulta contestant les preguntes d’aquesta enquesta. La informació obtinguda serà de gran utilitat per conèixer més sobre la percepció de la salut mental.

Participa en l’enquesta