Projecte KIDS BARCELONA

El projecte KIDS Barcelona forma part del projecte mundial "Kids and Families Impacting Disease Through Science (KIDS)" dins de la International Children's Advisory Network.  KIDS Barcelona està format per un grup assessor de nens i adolescents, juntament amb les seves famílies, que participen dels processos de comprensió, comunicació i millora dels mètodes d'innovació mèdica que afecten els infants i joves; atorgant d'aquesta manera veu als nens i famílies dins la medicina, la recerca i la innovació.

El grup KIDS Barcelona 2015 està format per 17 joves d'entre 12 i 17 anys que han estat formats en les quatre grans àrees del projecte: la biomedicina, la recerca, la innovació i els assaigs clínics. La seva formació ha recaigut en mans de la Dra. Clàudia Fortuny, el Dr. Jaume Mora, el Dr. Jordi Antón, el Dr. Jaume Pérez-Payarols, la Sra. Joana Claverol, el Dr. Josep Alcaraz i la Sra. Begonya Nafría; tots ells professionals i col.laboradors de l'Hospital Sant Joan de Déu que han compartit la seva experiència i coneixement amb tots ells.

El projecte KIDS intenta donar resposta a les necessitats i objectius següents:

  • Ensenyar i defensar la medicina, la recerca i la innovació que millora la salut i la cura dels nens.
  • Promoure un procés de consulta a l'hospital, mitjançant la veu i l'opinió dels joves.
  • Fer participar als joves en els  processos de recerca i innovació, així com en la detecció de necessitats pediàtriques insatisfetes.
  • Dissenyar i portar a terme de forma pediatritzada tots els processos que intervenen en el desenvolupament d'un assaig clínic (per exemple, consentiment informat).

 

Trobareu tota la informació sobre el projecte KIDS Barcelona a la seva pàgina web

 

logos_kids