Tornar

Actualitat

13/09/2017

Projecte per al desenvolupament de mètodes d'anàlisi per a la detecció precoç de càncer de pulmó en orina

Nombrosos estudis revelen que existeixen diferències entre els perfils de compostos volàtils emesos per diferents persones, podent-se relacionar amb el seu estat de salut i malaltia. La Dra. Teresa Pascual Pape lidera un estudi aplicant aquest concepte a la detecció precoç del càncer de pulmó en orina.

L'objectiu del projecte és la creació d'un dispositiu de diagnòstic senzill, barat i eficaç per a la detecció precoç del càncer de pulmó. Aquest projecte és la continuació d'un estudi anterior, on s'ha desenvolupat i s'ha optimitzat un mètode per a l'anàlisi de compostos orgànics volàtils en mostres d'orina d'11 pacients amb càncer vs. 6 individus sans.

En el nou projecte es tornaran a analitzar les mostres de l'estudi anterior i s'inclouran 10 subjectes més, podent-se identificar els 9 compostos diferencials observats en orina dels primers pacients i identificar-ne d'altres. A més, tota la informació obtinguda podrà ser utilitzada més endavant per ser analitzada amb tècniques computacionals.

Aquest projecte es podrà realitzar gràcies a l'aportació econòmica de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).