Promoció i Gestió de la recerca

    Gestió de la recerca
  • Gestió de convocatòries: identificació i difusió de les convocatòries d'ajuts, suport en la preparació de sol·licituds.
  • Gestió de projectes de recerca: obertura i reunió inicial del projecte, gestió de convocatòries de contractació de personal, seguiment a l'execució pressupostària (consulta de saldos i estats econòmics), elaboració de memòries econòmiques i gestió d'auditories, gestió d'esmenes amb els finançadors (subsanacions, canvis en les condicions del projecte, etc.)
  • Reunions de seguiment amb els investigadors

Contactar amb:

Servei de recerca
recerca@fsjd.org

Coordinadora: Roser Arnalte rarnalte@fsjd.org Tel.:  93 600 97 51 ext. 77803

Secretària: Jessica Laragnou jlaragnou@fsjd.org Tel.: 93 600 97 51 ext. 77801

Tècnics de recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu:

Alia Ode aode@fsjd.org Tel.: 93 600 97 51 ext. 77810

  1. Entorn fetal i complicacions obstètriques

Maite López mlopez@fsjd.org Tel.: 93 600 97 67 ext. 77811

  1. Influència de l'entorn en el benestar del nen i l'adolescent
  2. Investigació en el pacient crític

Tècnic de recerca del Parc Sanitari Sant Joan de Déu:

Jose de Dios josep.dedios@pssjd.org Tel.: 93 640 63 50  ext. 12581

Projectes Internacionals:

Leonor Norton lnorton@fsjd.org Tel.:  93 600 97 51 ext: 77813

Aurélie Uchard auchard@fsjd.org Tel.: 93 600 97 51 ext: 77818