Publicació d’un cas clínic

No es pot publicar un cas clínic en una revista científica o fer-ne difusió en congressos i jornades científiques sense el consentiment explícit del pacient o dels pares/tutors, en cas de menors d'edat.