Resposta adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia

Resposta adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia

 • Endocrinologia metabòlica

  Endocrinologia metabòlica

  El grup d'endocrinologia metabòlica realitza una recerca orientada al pacient, incidint principalment en l'estudi longitudinal i prospectiu d'aspectes epigenètics, clínics i bioquímics de subjectes amb baix pes al néixer per a l'edat gestacional, i d'adolescents amb hiperandrogenisme ovàric o síndrome de l'ovari poliquístic (SOPQ). També investiga el desenvolupament d'estratègies preventives i terapèutiques dirigides a reduir o evitar les comorbiditats associades a aquests trastorns. En col·laboració amb altres grups clínics i bàsics de l'IRSJD, també estudiem les bases fisiopatològiques del baix pes al naixement i del SOPQ.

  Llegir més
 • Malalties metabòliques d'origen pediàtric

  Malalties metabòliques d'origen pediàtric

  El grup estudia els mecanismes moleculars involucrats en el desenvolupament de malalties metabòliques d'origen pediàtric. És un grup multidisciplinari que integra metges, nutricionistes, biòlegs i bioquímics. L'equip realitza una investigació tant bàsica com translacional orientada al pacient. Durant els últims 5 anys, i en estreta col·laboració amb la Unitat d'Endocrinologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, s'ha creat una estructura sòlida d'investigació clínica amb l'objectiu de facilitar la realització de projectes translacionals. A més, aquests projectes d'investigació clínica són la base de la formació de personal clínic de la unitat, culminant en la realització de tesis doctorals.

  Llegir més
 • Biologia molecular i regulació gènica del teixit adipós i les seves patologies

  Biologia molecular i regulació gènica del teixit adipós i les seves patologies

  El nostre grup de recerca s'especialitza en l'estudi de les bases moleculars i fisiològiques que controlen el metabolisme energètic en relació amb les patologies humanes. Estudiem els mecanismes moleculars del control gènic dels adipòcits, la diferenciació muscular i hepàtica en relació amb el metabolisme i la funcionalitat del greix. Això implica el desenvolupament de models experimentals a nivell subcel·lular, cel·lular i animal, i l'estudi del material biològic de pacients amb obesitat, diabetis, lipodistròfia, i altres malalties metabòliques.

  Llegir més
 • Investigació en neonatologia

  Investigació en neonatologia

  El grup de recerca en Neonatologia neix amb la inquietud d'explorar processos amb transcendència en la morbiditat primerenca i en el desenvolupament. El període neonatal presenta unes característiques úniques i diferencials respecte a altres edats. El nadó (RN) és un individu en transició entre la vida uterina i l'extrauterina. Els òrgans i sistemes presenten un cert grau d'immaduresa, que els confereix d'una banda vulnerabilitat, i d'altra, plasticitat i capacitat d'adaptació. El nostre grup de recerca estudia com la malaltia neonatal i les exposicions precoces poden determinar efectes immediats i d'altres que es manifestaran en la infància o en l'edat adulta.

  Llegir més
 • Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques

  Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques

  La inflamació crònica de baixa intensitat és responsable de l'aparició de patologies com la resistència a la insulina i certes cardiomiopaties. L'estudi de nous mecanismes moleculars implicats en aquesta associació pot proporcionar noves dianes farmacològiques per a la seva prevenció i reducció. En concret, volem avaluar l'efecte dels agonistes PPAR β/δ, activadors de AMPK i l'àcid oleic sobre aquestes vies per prevenir la inflamació crònica de baixa intensitat i les patologies associades a aquest procés. L'objectiu general del nostre grup és la recerca de noves dianes farmacològiques que permetin bloquejar la connexió existent entre la inflamació i el desenvolupament de patologies com la resistència a la insulina i les cardiomiopaties.

  Llegir més
 • Estudi de malalties per disfunció immune en pediatria (GEMDIP)

  Estudi de malalties per disfunció immune en pediatria (GEMDIP)

  El grup estudia aquelles malalties de la infància causades per una disfunció del sistema immunitari, com les immunodeficiències primàries i secundàries, les malalties reumàtiques, autoimmunes i autoinflamatòries.

  Llegir més
 • Malalties infeccioses i microbioma

  Malalties infeccioses i microbioma

  El grup de recerca en malalties infeccioses està orientat a l'estudi dels aspectes clínics, moleculars, epidemiològics i millora de la diagnosi de les principals malalties infeccioses pediàtriques.

  Llegir més
 • Microbiota intestinal

  Microbiota intestinal

  El Grup de Recerca en Microbiota intestinal realitza una investigació bàsica orientada a l'estudi dels mecanismes moleculars implicats en la comunicació entre la microbiota intestinal i l'hoste. Hem estat grup consolidat de recerca AGAUR (Generalitat de Catalunya) des de 1996, de manera ininterrompuda, sota el nom de Bioquímica i Biologia Molecular de Microorganismes. En l'actualitat els membres del grup formen part del grup consolidat Bioquímica Integrativa (referència 2017SGR-1033), amb un fort caràcter pluridisciplinar.

  Llegir més
 • Ambient i complicacions en l'embaràs

  Ambient i complicacions en l'embaràs

  El grup de fetal-ambiental realitza una recerca orientada a l'estudi de l'exposició prenatal a substàncies d'abús (tabac, alcohol i drogues) i tòxics ambientals (aire, aigua i substàncies químiques) en els grups de restricció de creixement fetal en comparació amb l'exposició existent en els fetus amb pes adequat per a l'edat gestacional.

  Llegir més
 • Malalties Cardiovasculars en el Desenvolupament

  Malalties Cardiovasculars en el Desenvolupament

  El grup de malalties cardiovasculars en el desenvolupament s'inclou en una Àrea Clínica de l'Institut en la qual convergeixen diverses línies d'investigació d'enorme potencial de col·laboració amb la resta de grups de recerca tan clínics com bàsics i tecnològics de l'IRSJD.

  Comptem amb una activitat clínica molt important que busca resoldre problemes clínics determinats. L'impacte de les nostres investigacions en el sistema de salut i en la societat pot ser rellevant, ja que la major part dels nostres projectes se centren en aspectes de salut i malaltia amb elevada letalitat i morbiditat associada.

  En l'actualitat, el nostre Hospital és centre CSUR de referència per a cirurgia de cardiopatia congènita i tractament i maneig de les arrítmies en edat pediàtrica i centre CSUR de cardiopaties familiars i, a més, som centre coordinador de la Xarxa Europea en Cardiologia Pediàtrica. L'HSJD s'ha convertit en el centre de l'Estat amb més volum de CC amb un total de més de 300 cirurgies i aproximadament 165 cirurgies amb extracorpòria a l'any. L'HSJD s'ha convertit en centre de referència estatal i europeu no tan sols pel volum que maneja sinó que també per la seva baixa (<1%) mortalitat quirúrgica. Al seu torn, el nostre equip coordina la xarxa Europea En col·laboració amb altres grups bàsics, també investiguen sobre les bases fisiopatològiques d'algunes d'aquestes malalties.

  Llegir més