Resposta adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia

Resposta adaptativa, Metabolisme i Immunobiologia

  • Disfunció immunològica i respiratòria en el nen crític

    Disfunció immunològica i respiratòria en el nen crític

    El grup "Disfunció immunològica i respiratòria en el pacient crític" aglutina el treball de recerca emmarcat en les Cures Intensives Pediàtriques, amb un destacat component d'investigació clínica, en l'àmbit de la disfunció immunològica i resposta inflamatòria i en l'afectació respiratòria.

    Llegir més