Salut mental

Salut mental

 • Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs

  Bases clíniques, cognitives i psicosocials dels trastorns mentals severs

  Avaluar les característiques clíniques, psicosocials i neuropsicològiques que presenten les persones amb un trastorn mental greu ens permetrà identificar de manera més adequada les necessitats de tractament en cada un dels casos.

  Llegir més
 • Intervencions en salut mental

  Intervencions en salut mental

  Els tractaments farmacològics i psicològics actuals no són efectius en totes les persones que pateixen esquizofrènia. El grup realitza assajos clínics sobre el tractament de la esquizofrènia resistent o amb símptomes negatius predominants, tant farmacològics com psicològics. S'han realitzat  4 assajos clínics de forma independent de la indústria farmacèutica i amb finançament tant públic com de fundacions privades (Stanley Foundation). La psicofarmacologia sensible al gènere i al sexe es té també en compte en les investigacions que es realitzen.

  Llegir més
 • Recerca en Salut Mental Infanto-Juvenil

  Recerca en Salut Mental Infanto-Juvenil

  L'objectiu general és la recerca clínica de diferents trastorns psiquiàtrics, fent especial enfassis als trastorns del neurodesenvolupament. Actualment els esforços es centren en l'estudi de les psicosis d'inici en la infància (IP: Dra. Dolz), els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH; IP: Dr. Alda) i els trastorns de l'espectre autista (TEA; IP: Dra. Mairena).

  Llegir més
 • Psiquiatria Molecular

  Psiquiatria Molecular

  El grup de recerca es centra en investigar mecanismes moleculars alterats en el cervell en l'esquizofrènia que puguin conduir a alteracions en el desenvolupament neuronal o funcionament de la transmissió sinàptica, amb especial interès  en factors de transcripció.

  Llegir més
 • Grup de recerca en Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (AGORA)

  Grup de recerca en Investigació Psicològica en Fibromiàlgia i Dolor Crònic (AGORA)

  Antecedents

  El Grup AGORA realitza una recerca orientada al pacient, incidint principalment en l'efectivitat i cost-efectivitat dels tractaments psicològics i farmacològics per a la fibromiàlgia i el dolor crònic, en les bases neurobiològiques del dolor crònic i en aspectes psicomètrics de les mesures usualment administrades a aquests pacients.Diferents membres del grup, entre ells l'Investigador Principal (IP), pertanyen a la Red de Investigació en Activitats Preventives i Promoció de la Salut en Atenció Primària (ISCIII; RD16/0007/0012) i el grup està reconegut i finançat com a grup emergent per l'AGAUR (Agencia de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca, Generalitat de Catalunya; 2017 SGR 667).

  Llegir més
 • Correlats cognitius i neurobiològics dels símptomes psicòtics i afectius en el trastorn mental server

  Correlats cognitius i neurobiològics dels símptomes psicòtics i afectius en el trastorn mental server

  La línia està dirigida principalment a l'estudi de la relació entre el trastorn mental i la cognició. La nostra recerca es basa en proves cognitives i de neuroimatge tant funcional com estructural.

  Llegir més