Servei cientificotècnic en avaluacions neuropsicològiques

El servei de suport científicotècnic en avaluacions neuropsicològiques ofereix les següents tasques:

1. Realització d'entrevistes:

  • Coordinació d'agenda amb pacients i psiquiatres
  • Avaluació i entrevistes als pacients
  • Administració dels qüestionaris i d'escales clíniques i neuropsicològiques
  • Correcció d'escales i elaboració d'informes de resultats

2. Participació en el reclutament de pacients

3. Col·laboració en la presentació dels estudis en els diferents centres participants

4. Creació base de dades

5. Introducció de dades

6. Entrenaments associats al tipus d'estudi

7. Transcripció literal de les gravacions de les entrevistes

8. Revisió i anonimització de les transcripcions

Tarifes del servei

Contactar amb:

Susana Ochoa
Coordinadora Unitat Recerca PSSJD
sochoa@pssjd.org
Dilluns a dijous de 9 a 14 h.
Telf. 936002358