Servei de Processament i Anàlisi Molecular de Mostres Biològiques

El servei de suport Cientificotècnic de processament i anàlisi molecular de mostres biològiques ofereix suport a les següents tasques:

1. Disseny i suport a projectes de recerca amb mostres biològiques.

 1. Suport en el disseny de projectes d'investigació amb mostres biològiques.
 2. Suport tècnic i logístic al desenvolupament de projectes d'investigació o assajos clínics.

2. Processament de mostres biològiques:

 1. Aïllament de cèl·lules mononuclears de sang perifèrica per a extracció de proteïna o ARN.
 2. Aïllament i alíquotes de plasma o sèrum.
 3. Alíquotes de sang total.
 4. Extracció de proteïna (cèl·lules mononuclears de sang perifèrica i teixit).
 5. Extracció d'ARN (cèl·lules mononuclears de sang perifèrica i teixit).
 6. Extracció d'ADN genòmic (sang perifèrica i teixit).
 7. Quantificació de proteïna.
 8. Quantificació i control de qualitat d'ADN i ARN.

3. Anàlisi molecular de mostres biològiques:

 1. Anàlisi de mostres per immunoblot.
 2. Anàlisi de mostres per RT-qPCR.
 3. Processament i anàlisi dels resultats moleculars.
 4. Creació de bases de dades i introducció de variables.

Tarifes

Contacte

Dra. Belén Ramos
Coordinadora Laboratori de Psiquiatria Molecular
Tel. 936009452
bramos@fsjd.org

Dilluns a divendres de 9h a 14h.