Suport cientificotècnic en projectes amb Neuroimatge

El servei de suport científicotècnic en projectes amb neuroimatge ofereix les següents tasques:

1. Disseny de protocols a mida:

  • Bateries d'adquisició de neuroimatge i tasques cognitives específiques.
  • Identificació de la metodologia estadística òptima per a cada cas.
  • Realització d'estudis pilot en general i de compatibilitat en projectes multicèntrics.

2. Implementació de protocols de recerca propis o aliens

  • Realització d'avaluacions relacionades amb neuroimatge
  • supervisió de protocols d'adquisició
  • aplicació de proves cognitives en sincronia amb la neuroimatge funcional.

3. Tasques d'anàlisi, emmagatzematge i discussió de dades:

  • Participació activa en l’anàlisi i interpretació de dades a nivell individual i grupal.
  • Participació en la discusió i redacció dels corresponents articles.
  • Administració de bases de dades de neuroimatge.

Tarifes del servei

Contactar amb:

Dr Christian Stephan-Otto
cstephanotto@pssjd.org

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi)
Unitat de Recerca
Edifici Sant Rafael. 1ª planta.
Tfn. 93 640 63 50 ext. 12544